کیس 

 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :کیس Mid Tower وزن 5.1 کيلوگرم محل نصب پاور قسمت بالایی دارای 4 عدد جایگاه فن 1 عدد فن نصب شده

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :کیس Mid Tower وزن 5.13 کيلوگرم محل نصب پاور قسمت بالایی دارای 3  عدد جایگاه فن

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :کیس Mid Tower وزن 5.13 کيلوگرم محل نصب پاور قسمت بالایی دارای 3  عدد جایگاه فن

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :کیس Mid Tower وزن 5.13 کيلوگرم محل نصب پاور قسمت بالایی دارای 3  عدد جایگاه فن

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :کیس Mid Tower وزن 5.13 کيلوگرم محل نصب پاور قسمت بالایی دارای 3  عدد جایگاه فن

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :کیس Mid Tower وزن 3.8 کيلوگرم محل نصب پاور قسمت پایینی دارای 4 عدد جایگاه فن 1 عدد فن نصب شده

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :کیس Mid Tower محل نصب پاور قسمت بالایی دارای 4 عدد جایگاه فن 1 عدد فن نصب شده

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :کیس Mid Tower وزن 5.1 کیلوگرم محل نصب پاور قسمت پایینی دارای 6 عدد جایگاه فن 1 عدد فن نصب شده

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :کیس  Mid Tower دارای 1 عدد پورت USB3.0 دارای 2 عدد پورت USB2.0

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :کیس  Mid Tower دارای 8 عدد جایگاه فن دارای فیلتر PVC در کف کیس دارای فیلتر آهنربایی در بالای کیس دارای 2 عدد پورت USB3.0

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :کیس  Mid Tower 2 عدد فن نصب شده دارای پنجره شیشه ای دارای فیلتر ضد گرد و غبار

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :کیس  Mid Tower دارای 6 عدد جایگاه فن 7 عدد فن نصب شده دارای 4 عدد فن نصب شده قسمت جانبی شیشه ای

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :کیس  Mid Tower جنس بدنه استیل ضد زنگ دارای 5 عدد جایگاه فن 2 عدد فن نصب شده

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :کیس  Mid Tower وزن 2 کیلوگرم دارای 3 عدد جایگاه فن دارای 3 عدد فن نصب شده دارای پنجره شیشه ای

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :کیس  Mid Tower وزن 2 کیلوگرم دارای 5 عدد جایگاه فن دارای 1 عدد فن نصب شده دارای پنجره شیشه ای

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :کیس  Mid Tower وزن 1 کیلوگرم دارای 5 عدد جایگاه فن دارای پورت USB3.0 و USB2.0

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :کیس Mid Tower وزن 3.75 کيلوگرم محل نصب پاور قسمت پایینی دارای 5 عدد جایگاه فن دارای 2 عدد فن نصب شده

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :کیس Mid Tower وزن 3.2 کيلوگرم محل نصب پاور قسمت پایینی دارای 5 عدد جایگاه فن 1 عدد فن نصب شده

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :وزن 6.4 کيلوگرم دارای 6 عدد جایگاه فن 3 عدد فن نصب شده دارای پنجره شیشه ای و نور پردازی LED

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :سازگار با مادربرد microATX , ATX وزن 5.13 کيلوگرم محل نصب پاور قسمت بالایی دارای 3 عدد جایگاه فن

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :سازگار با مادربرد microATX , ATX وزن 8.9 کيلوگرم محل نصب پاور قسمت پایینی دارای 9 عدد جایگاه فن دارای 2 عدد فن نصب شده

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :کیس  Full Tower دارای 12 عدد جایگاه فن 4 عدد فن Double Spectrum نصب شده دارای پنجره شیشه‌ای از جنس Tempered Glass

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :کیس  Mid Tower کنترلر سرعت فن 2 عدد فن نصب شده دارای پنجره شیشه ای و نورپردازی LED

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :کیس  Mid Tower دارای 7 عدد جایگاه اسلات pci 2 عدد فن نصب شده قسمت جلویی و جانبی شیشه ای

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :کیس Mid Tower وزن 6.4 کيلوگرم محل نصب پاور قسمت پایینی دارای 8 عدد جایگاه فن دارای 1 عدد فن نصب شده

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :سازگار با مادربرد microATX، ATX، Mini-ATX وزن 4.4 کيلوگرم محل نصب پاور قسمت پایینی دارای 6 عدد جایگاه فن دارای پنجره شیشه‌ای

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :کیس Mid Tower وزن 7 کيلوگرم دارای 5 عدد جایگاه فن 2 عدد فن نصب شده دارای پنجره شیشه ای

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :کیس  Mid Tower وزن 1 کيلوگرم دارای 6 عدد جایگاه فن 6 عدد فن نصب شده قسمت جلویی و جانبی شیشه ای

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :کیس ultra tower وزن 22 کیلوگرم دارای 8 عدد جایگاه فن

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :کیس Mid Tower وزن 3.45 کيلوگرم محل نصب پاور قسمت بالایی دارای 3 عدد جايگاه‌ فن 1 عدد فن نصب شده

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :کیس Mid Tower وزن 5.1 کیلوگرم محل نصب پاور قسمت بالایی دارای 2 عدد جایگاه فن 1 عدد فن نصب شده

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :کیس Super Tower وزن 12.75 کيلوگرم دارای 7 عدد جایگاه فن 4 عدد فن نصب شده دارای پنجره شیشه ای

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :سازگار با مادربرد microATX , ATX وزن 5.13 کيلوگرم محل نصب پاور قسمت بالایی دارای 3 عدد جایگاه فن

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف

سخت‌افزارهای کامپیوتر برای قرار گرفتن در کنار یکدیگر، سازماندهی و کنترل دما، درون جعبه‌ای به نام کیس قرار می‌گیرند. کیس‌ها در اندازه و طراحی‌های مختلف، برای کاربری‌های خاص، تولید و عرضه می‌شوند. امروزه تقریبا تمام کیس‌های کامپیوتر به شکل برج (TOWER) ساخته می‌شوند که از انواع آن می‌توان به Mini TOWER ، Mid TOWER و Full TOWER اشاره کرد. برای انتخا...

سخت‌افزارهای کامپیوتر برای قرار گرفتن در کنار یکدیگر، سازماندهی و کنترل دما، درون جعبه‌ای به نام کیس قرار می‌گیرند. کیس‌ها در اندازه و طراحی‌های مختلف، برای کاربری‌های خاص، تولید و عرضه می‌شوند. امروزه تقریبا تمام کیس‌های کامپیوتر به شکل برج (TOWER) ساخته می‌شوند که از انواع آن می‌توان به Mini TOWER ، Mid TOWER و Full TOWER اشاره کرد. برای انتخاب کیس مناسب، به سیتم تهویه و جادار بودن آن‌ها دقت کامل داشته باشید زیراکه دمای مناسب، توان کاری سیستم شما را افزایش می‌دهد.

بیشتر
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  نورپردازي LED
  پنجره شيشه‌اي