پاور - منبع تغذیه کامپیوتر 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

برق موردنیاز یک رایانه (کامپیوتر) توسط پاور (منبع تغذیه) تامین می‌شود. پاورها در مجموع، در 2 نوع ATX و AT تولید می‌شوند که تمام کامپیوترهای امروزی از نوع ATX بهره می‌برند. به صورت کلی وظیفه اصلی یک پاور، تبدیل برق شهری AC به برق DC، با ولتاژ پایین و جریان ثابت می‌باشد. برای انتخاب پاور مناسب، به توان خروجی و استانداردهای آن توجه کنید، زیراکه منب...

برق موردنیاز یک رایانه (کامپیوتر) توسط پاور (منبع تغذیه) تامین می‌شود. پاورها در مجموع، در 2 نوع ATX و AT تولید می‌شوند که تمام کامپیوترهای امروزی از نوع ATX بهره می‌برند. به صورت کلی وظیفه اصلی یک پاور، تبدیل برق شهری AC به برق DC، با ولتاژ پایین و جریان ثابت می‌باشد. برای انتخاب پاور مناسب، به توان خروجی و استانداردهای آن توجه کنید، زیراکه منبع تغذیه، مهمترین قسمت یک رایانه محسوب می‌شود.

بیشتر