پاور - منبع تغذیه کامپیوتر 

 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :توان خروجی 750 وات پاور ماژولار 4 عدد کانکتور 2+6 پين PCI-E 8 عدد کانکتور 15 پين SATA

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :توان خروجی 550 وات پاور ماژولار 6 عدد کانکتور 15 پين SATA یک عدد کانکتور PCI-E

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :توان خروجی 850 وات پاور کاملا ماژولار 1 عدد کانکتور 24 پين مادربرد 10 عدد خروجی SATA 6 عدد اتصال Molex

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :توان خروجی 650 وات دارای Active PFC 6 عدد کانکتور 15 پين SATA یک عدد ریل 24 پین مادربرد 5 عدد اتصال Molex پاور نیمه ماژولار

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :توان خروجی500 وات 4 عدد کانکتور 15 پين SATA یک عدد ریل 24 پین مادربرد 3 عدد اتصال Molex 1 عدد اتصال فلاپی غیر ماژولار

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :توان خروجی 700 وات دارای Active PFC 6 عدد کانکتور 15 پين SATA یک عدد ریل 24 پین مادربرد 4 عدد اتصال Molex

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :توان خروجی 450 وات 1 عدد کانکتور 15 پين SATA یک عدد ریل 24 پین دارای ابلیت Active PFC 4 عدد خروجی SATA

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :توان خروجی 1000 وات پاور کاملا ماژولار 1 عدد کانکتور 24 پين مادربرد 12 عدد خروجی SATA 6 عدد اتصال Molex

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :توان خروجی 300 وات پاور غير ماژولار 4 عدد کانکتور 15 پين SATA استانداردهای حفاظتی OVP, UVP, OPP, SCP, SIP دارای یک عدد فن 120 ميلی‌متری

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :توان خروجی 850 وات پاور کاملا ماژولار 8 عدد کانکتور 15 پين SATAگواهینامه 80PLUS Gold

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :توان خروجی 350 وات پاور غير ماژولار 4 عدد کانکتور 15 پين SATA یک عدد کانکتور 6 پین PCI-E

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :توان خروجی 230 وات پاور غير ماژولار 4 عدد کانکتور 15 پين SATA یک عدد کانکتور 6 پین PCI-E

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :توان خروجی 380 وات پاور غیر ماژولار 4 عدد کانکتور 15 پين SATAگواهینامه 80PLUS Bronze

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :توان خروجی 330 وات پاور غیر ماژولار 3 عدد کانکتور 15 پين SATA 1 عدد 24 پین مادربرد

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :توان خروجی 430 وات پاور غير ماژولار 4 عدد کانکتور 15 پين SATA یک عدد کانکتور 2+6 پين PCI-E دارای یک عدد فن 120 ميلی‌متری

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :توان خروجی 1200 وات پاور نیمه ماژولار گواهینامه 80PLUS Platinum 10 عدد کانکتور 2+6 پین PCI-E 16 عدد کانکتور 15 پين SATA

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :توان خروجی 650 وات پاور نیمه ماژولار گواهینامه 80PLUS GOLD 2 عدد کانکتور 8 پین PCI-E 8 عدد کانکتور 15 پين SATA

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :توان خروجی 350 وات پاور غير ماژولار 3 عدد کانکتور 15 پين SATA یک عدد کانکتور 2+6 پین PCI-E

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :توان خروجی 230 وات پاور غير ماژولار 2 عدد کانکتور 15 پين SATA یک عدد کانکتور 6 پین PCI-E

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :توان خروجی 250 وات پاور غير ماژولار 4 عدد کانکتور 15 پين SATA یک عدد کانکتور 6 پین PCI-E

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :توان خروجی 550 وات پاور غیر ماژولار 4  عدد کانکتور 15 پين SATA 2 عدد کانکتور 2+6 پین PCI-E گواهینامه 80PLUS GOLD

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :توان خروجی 380 وات پاور غیر ماژولار 4 عدد کانکتور 15 پين SATA

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :توان خروجی 750 وات پاور ماژولار 12 عدد کانکتور 15 پين SATA 4 عدد کانکتور 2+6 پين PCI-E

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :توان خروجی 480 وات پاور غیر ماژولار 4  عدد کانکتور 15 پين SATA

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :توان خروجی 850 وات پاور ماژولار 12 عدد کانکتور SATA 6 عدد کانکتور PCI-E

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :توان خروجی 330 وات پاور غير ماژولار 3 عدد کانکتور 15 پين SATA استانداردهای حفاظتی opp, ovp, uvp, scp, ocp دارای یک عدد فن 120 ميلی‌متری

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مشخصات اصلی :توان خروجی 1300 وات پاور کاملا ماژولار 1 عدد کانکتور 24 پين مادربرد 9 عدد خروجی SATA 6 عدد اتصال Molex

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف

برق موردنیاز یک رایانه (کامپیوتر) توسط پاور (منبع تغذیه) تامین می‌شود. پاورها در مجموع، در 2 نوع ATX و AT تولید می‌شوند که تمام کامپیوترهای امروزی از نوع ATX بهره می‌برند. به صورت کلی وظیفه اصلی یک پاور، تبدیل برق شهری AC به برق DC، با ولتاژ پایین و جریان ثابت می‌باشد. برای انتخاب پاور مناسب، به توان خروجی و استانداردهای آن توجه کنید، زیراکه منب...

برق موردنیاز یک رایانه (کامپیوتر) توسط پاور (منبع تغذیه) تامین می‌شود. پاورها در مجموع، در 2 نوع ATX و AT تولید می‌شوند که تمام کامپیوترهای امروزی از نوع ATX بهره می‌برند. به صورت کلی وظیفه اصلی یک پاور، تبدیل برق شهری AC به برق DC، با ولتاژ پایین و جریان ثابت می‌باشد. برای انتخاب پاور مناسب، به توان خروجی و استانداردهای آن توجه کنید، زیراکه منبع تغذیه، مهمترین قسمت یک رایانه محسوب می‌شود.

بیشتر